VIDEOINSPELNING 1990 talet
Inspelat hos Janne Skogsund (Nyvallen Sätrabrunn)


På Finnlisa LogeKivikspolka

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Sven Fredrik Ahlstrand, Janne SkogsundLÄNKAR:

Västerfärnebos DragspelsklubbSTARTSIDAN

www.kvicksound.se