En riktig Speleman (Kvinna) från Västerås
MAUD FALK
VÄSTERÅS

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

JUKEBOXEN nr.1 - 2
Maud och Säbydraget 1999

1. Ellinors Vals
2. Anna Mosters Vals

JUKEBOXEN nr.3 - 7
Spelglädje 2007

3. En vals på Österskär
4. Fredrikssons Snoa
5. Flickornas Vals
6. Annans vis
7. Årsundaruschen

JUKEBOXEN nr.8
Live Hammering 2005
Maud Falk och Jan-Erik Lindström

Anders och Maud Falk


Maud och Anders Falk


2020-01-22 Maud Falk på besök i Kvicksund

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Maud Falk

LÄNKAR:STARTSIDAN

www.kvicksound.se