Stadsmusikkår från 1970 talet och framåt
Fagersta Stadsmusikkår
FAGERSTA
1970 talet -

Fagersta Stadsmusikkår har sitt ursprung ifrån Fagersta Bruksmusikkår från 1874
På 1970 talet bytte man namn till Fagersta Stadsmusikkår

MEDLEMSFÖRTECKNING genom samtliga år (namn kan saknas)
A
Bernt Andersson-Bygde
Torbjörn Andersson
B
Anders Bergström
Hans Björk
Björkin Christina
Marie Blomgren
C
Bengt-Åke Carlsson
Lars Cedervall
E
Ryno Engvall
F
Karl-Axel Falk
Sten Forslund
G
Rolf Grannerud
Nils-Åke Grufman


H
Lars Haga
Åge Haga
Åke Hagström
Åke Hahre
Karl Hamrin
Lennart Hedberg
Sten Hedbom
Nisse Hedin
Yngve Hedin
Lars-Henry Hedlund
Jan Hellström
Helge "Hislop" Hesselnohr
Gunnar Holm
Rolf Holst


I
Gunnar Inge
J
Ingemar Jacobsson
Bert Johansson
Bo Johansson
Tommy Johansson
K
Bert Karlsson
Kent Karlsson
Åke Karlsson
Jan Kling
L
Allan Larsson
Lars Liljeqwist
Gunilla Lindberg Persson
Herbert Lindberg
Sture Lindberg
Olle "Sotarn" Lindkvist
Rolf Lindstrand
Anders Lövmark

N
Nils-Åke Nilsson
Peter Nilsson
Jan Nordström
S
Bo Harry Sandin
Sven-Erik Servin
Ragnar Spångberg
Nils-Erik Strandberg
Erik Sundin
Stefan Sundqvist
Henning Sundstedt
Wallis Sundstedt
V
Linné Viberg
Seppo Viljakainen
Olle Wallström
W
Lenny Wiberg
Stadsmusikkåren 1965
sittande fr.v. Åke Hahre, Karl-Axel Falk, .....Hellström, Sten Hedbom, Herbert Lindberg, Lars Cederwall, Bert Johansson,
Vallis Sandstedt, Nils-Erik Strandberg, Erik Sundin
andra raden fr.v. Sture Lindberg, Karl Hamrin, Åge Haga, Lars Haga, Åke Karlsson, Rolf Holst, Ingmar Jacobsson, nn. Bert Karlsson,
Olle "Sotarn" Lindkvist tredje raden fr.v. Åke Hagström och Frille ..... saknar namn på resterande


1:sta maj demonstration på 1979. Orkestern är på väg till Folkets Hus där en talare från något
parti talar. I täten går kommunala musikledaren Nils-Åke Nilson

2022-01-13
Jag var "bara" tamburmajor och flöjtist i kåren. 
Nils-Åke Nilsson var fortfarande dirigent för kåren men hade flyttat till Avesta och en tjänst där som musikledare.
mvh Gunilla Lindberg Persson
Nr.1

Nr.2

Nr.3

JUKEBOX

1-2 100 års jubileum 21 september 1974
3. Norbergs Musiksällskap 3 mars 1974 Norbergs Kyrka

1-2
Fagersta Stadsmusikkårs 100 års jubileum 21/9-1974
Dirigent: N-Å Nilsson
Italia Sam Rydberg
Kejsarvals Strauss
Balade de noche
Music
Boyfriend
Sankta Lucia
Sorglösa Brunn
Begin the Begin
I cant get started
Groovin easy
Tal
St Louis Blues
AirStadsmusikkåren 1978
sittande fr.v. Bert Johansson, Herbert Lindberg, Erik Sundin, Ragnar Spångberg, Nils-Åke Nilsson, Ryno Engwall, Gunnar Holm, Jan Kling
andra raden fr.v. Bert Karlsson, Nils-Åke Gruvman, Åke Hahre, Lennart Hedberg, Henning Sundstedt, Lars Henry Hedlund, Olle "Sotarn" Lindkvist,
okänd, okänd, Åge Haga, Rolf Holst, Ingmar Jacobsson, okänd
tredje raden fr.v. Nils-Erik StrandbergFagersta Stadsmusikkår på Västanfors Hembygdsgård 6 juni 2019, under ledning av Stefan Sundqvist

Höger bild: 2011-05-19 Åke Hahre och jag samtalar om Fagersta Stadsmusikkår
Vänster bild: 2013-04-25: Age Haga och jag samtalar om Fagersta StadsmusikkårBidragit med underlag och godkännande av publicering:
Åke Hahre, Jan Olov Norberg, Sven Henriksson, Åge Haga, Svante Carlsson, Bernt Andersson-Bygde, Claes Rydell, Gunilla Lindberg Persson,
Per Löjdström,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig

LÄNKAR:

Fagersta Bruksmusikkår

STARTSIDAN

www.kvicksound.se