<
Egna inspelningar från 1995 till 2005
Bernt Enbom
VÄSTERÅS
1995-2005

JUKEBOX nr.1-11

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11


I jukeboxen nr.4
spelar Crille Lundkvist solo på sin steelguitar

1. Your cheating heart (2003) insp. Kvicksound
2. Mexican Girl (2003) Insp. Kvicksound
3. Teddy Bear (1995)
4. Oakle from Masgougle (1995)
5. Country Road (1995)
6. Don´t be cruel (1995)
7. Rockn Roll Music (1995)
8. Where Black River Flows (2003) insp. Kvicksound
9. We saw the light (1995)
10. SaraMaja och Lejonet (2005)
11. Cross my heart (2003) insp. Kvicksound

JUKEBOX nr.12-16


Nr.12

Nr.13

Nr.14

Nr.15

Nr.16
12. BeLuLo Theme (av B Enbom) 2003 BeLuLo Band
13. Red hot girl (B.Enbom)
14. Lets start all over (2003)(B.Enbom) Kvicksound
15. She´spresent (2003) (B.Enbom) Kvicksound
16. Were Thru (2002) (B.Enbom) Kvicksound


1993/1994 Foto Pino Lenoci


Kortet är ifrån orkestern Kenstones 1964-1965


BeLuLo Band fr.v. Bernt Enbom, Lasse Karlsson och Lars-Gunnar Lundberg


2016-09-22 Bernt Enbom Foto: L-O Karlsson

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Bernt Enbom, L-O Karlsson,

LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se