Italienska musiker/orkestrar från Västerås Sweden
Västerås artisti ed orchestre Italiane dal 1950 al 2020

Digita o clicca qui sotto (artist/orchestre) per entrare nel web e jubox
Buon ascolto


En musikhistorisk tillbakablick över MÄLARDALENS musikliv 1920 talet t.o.m. 1980 talet


Länkar till orkestrarna:


ARCOBALENO Västerås


C 68 Västerås


Domenico Bellandi Västerås


Pino Lenoci Västerås


Mario Olivettis - Robertos Västerås





Andra Italienska Orkestrar med lokal förankring i Västerås på 1950 talet



övre bild: fr.v. Mario Boccali, Dino Raimondi, NN, NN, Angelo Politi, Osvalo Abelli
nedre bild: fr.v. Aldo de Giorgio, Nino Curcurgna, Elio Olivi e Vasco Olivi

CLICCA / LÄNKAR:





STARTSIDAN

www.kvicksound.se