Dansorkester från 1950 talet
Rune Larssons Dansorkester
VÄSTERÅS
1950 talet

BILD på orkestern samt komplett medlemsförteckning saknas

MEDLEMMAR:
Rune Larsson (saxofon) Bengt Pettersson (trummor) .......................
Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Torbjörn Lindstedt, Eivor Hettman,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig

LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se