Orkester från 1944-1962
EssemOrkestern
(SM-Orkestern)
VÄSTERÅS
1944-1962

De MEDLEMMAR som medverkat i orkestern och som jag lyckets få fram namnen på är:
Allan Weiberg - Gustav Gullman - Helmer Carlsson - Sven-Erik Kling - Nils "Fiol-Kalle" Carlsson - Lars Berggren -

ESSEMORKESTERN  Bildades 1944 av 20-talet medlemmar och upphörde 1962 på grund av problem med nyrekrytering av musiker.
Pappa Sven-Erik Kling började som batterist och fortsatte som pianist. Han var också ordförande en tid Instrumenten var: piano,
violiner, cello, basfiol, flöjt klarinett, trumpet och batteri. Orkesterns förste dirigent var musikdirektör Gustaf Gullman.
Därefter ledde Helmer Carlsson, Nils ”Fiol-kalle” Carlsson och Allan Weiberg orkestern. Den musik som framfördes var
underhållnings –salongsmusik, wienermusik, potpurrier och dansmusik. Under åren repeterade orkestern 309 ggr
och hade 121 upp-spelningar.
m.v.h.
Jan Erik Kling


Essemorkestern 6 dec. 1944


Västerås Folkets Park 18 aug. 1946


Essemorkestern Herrfallet 15 juni 1947


Essemorkestern Herrfallet 15 juni 1947


Essemorkestern Herrfallet 15 juni 1947


Essemorkestern årtal och plats okänt


Essemorkestern Herrfallet 1950


Essemorkestern Herrfallet 1950


Essemorkestern Herrfallet 1950


Vänstra artikeln från 17 april 1950
Den högra artikeln är från den 28 nov. 1953
Den högra artikeln är ifrån den 10 dec. 1953

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Jan-Erik Kling -

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se