Dansorkester från 1930 och 1940 talet
Swing Time
FAGERSTA
1930-1940 talet
Denna orkester var föregångaren till PARAMOUNT Fagersta

Länk:
Paramount Orkester

MEDLEMMAR som medverkat i orkestern:
Kull-Gösta Lindgren (bas) Evert Jonsson (gitarr) Sura-Runar Gustavsson (trummor) Arne Nordfeldt (fiol) Holger Pettersson (dragspel)
Rudolf "Rulle" Larsson (bas) Bernt Gustavsson (Sura-Runars bror) (trummor) Elly Andersson/Blomkvist (sång) Nils Seved Blomkvist (dragspel)
Lars Boström (piano) Artur Göthe (dragspel) Arne Gustavsson (trumpet) S E Nordkvist (gitarr) Edvin Pettersson (dragspel)


Swingt Times ursprunget till Paramount-orkestern 1936
fr.v. Kull-Gösta Lindgren (bas) Evert Jonsson (gitarr) Runar Gustavsson (trummor) Arne Nordfeldt (fiol) Holger Pettersson (dragspel)


SWING TIME 1939
fr.v. Rulle Larsson (bas) Bernt Gustavsson Sura-Runars bror ( trummor) Elly Andersson (sång)
Ingmar Jacobsson (gitarr) Arne Nordfeldt (fiol) Seved Blomkvist (dragspel)


SWING TIME 1939 med Nils Granats Dodge
fr.v. Lars Boström (piano) Sura-Runar (trummor) Artur Göthe (dragspel) Arne Gustavsson (chaufför och trumpet)
några av deltagarnamnen saknas


På turné med Taxi Nils Granat Dalvik
fr.v. nn, Sura-Runar (trummor) Artur Göthe (dragspel) Arne Nordfeldt (fiol) Arne Gustavsson (trumpet)


Repetition utanför Templarbiografen
fr.v. Kull-Gösta (trumpet) S E Nordkvist son till Nils Nordkvist (gitarr) Arne Nordfeldt (fiol) och Edvin Pettersson (dragspel)


Kull-Gösta Lindgren med sin kontrabas in action

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Svante Carlsson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig

LÄNKAR:

Paramount Orkester

STARTSIDAN

www.kvicksound.se