Artur Nordins Kvartett
VÄSTERÅS
1940 talet

SAKNAR NAMN PÅ DELTAGARNA I ORKESTERN

MEDLEMMAR:

Artur Nordin ( )
Bidragit med underlag för publicering:
Marianne Larsson - Sven-Erik Kling -

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila migLÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se