Bildmaterial är sammanställt av HÅKAN BERGMAN Västerås samt KVICKSOUND1899-2008
Programhäfte 1949

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Britt Bäcklund,

LÄNKAR:

Innehållsförteckning VÄSTERÅS FOLKETS PARKS

STARTSIDAN

www.kvicksound.se