Programhäfte 1948
Parkens historia 1899 - 2008 Sammanställt av KVICKSOUND
Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Britt Bäcklund,

LÄNKAR:

Innehållsförteckning VÄSTERÅS FOLKETS PARKS

STARTSIDAN

www.kvicksound.se