Fagersta Damkör
FAGERSTA
början 1900 talet och framåt

Dirigent och ledare: .......

Övriga medlemmar:

Karin Högvall , Elice Narfström , Ragnhild Lindberg , ...... Backström , Cajsa Carlborg , Inger Jansson ,

övriga namn på deltagarana saknas
(namnen på deltagarna finns inte med i musikerförteckningen på KVICKSOUND)
Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Svante Carlsson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad körmusik och vill låta mig publicera det här, så maila migLÄNKAR:

Andra Körer som finns på KVICKSOUND

STARTSIDAN

www.kvicksound.se