ESSEMKÖREN
VÄSTERÅS
1947-1962

Dirigent: Erik "Bårlärkan" Pettersson

Tidningsartikeln till vänster är ifrån 1951


Tidningsartikelr ifrån 1953


Tidningsartiklen till höger är ifrån 1953Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Sven-Erik Kling - Sören Reisten -

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad körmusik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

Andra Körer som finns på KVICKSOUND

STARTSIDAN

www.kvicksound.se