Surahammars
Arbetarsångkör
SURAHAMMAR
1940 - 1960 talet

MEDLEMMAR 1945:
Birger Bergman
Lennar Brewitz
Tage Brewitz

Erik Eriksson
Lennart Eriksson
Uno Eriksson

Tage Fröberg

Sigge Johansson

Arne Karlsson

......Larsson
Stig Larsson
Uno Larsson
Åke Larsson

Henry Lindgren
Evert Nyberg
Sven Nykvist

Gunnar Pettersson
Josef Pettersson

Axel Rehnberg

Yngve Spännare

.......Uppling

Evert Westerfors
Hans Winst

Sven Ytterberg

......Öberg
Josef Östergren

SURAHAMMARS ARBETARSÅNGKÖR 1945:
ÖVRE RADEN FR.V.: Tage Fröberg , NN , Evert Westerfors , Axel Rehnberg , Larsson , Evert Nyberg , Erik Eriksson , Stig Larsson
NÄST ÖVRE RADEN FR.V.: Arne Karlsson , Åke Larsson , Uno Larsson , Öberg , Sigge Johansson , Josef Östergren
3:DJE RADEN FRÅN OVAN FR.V.: Yngve Spännare , Birger Bergman , Sven Nykvist , Uppling , Sven Ytterberg , NN , Hans Winst
NEDRE RADEN FR.V.: Lennar Brewitz , Josef Pettersson , Tage Brewitz , Uno Eriksson , Gunnar Pettersson , Lennart Eriksson , Henry Lindgren

1945 framträdde arbetarsångkören under ledning av Uno Eriksson, som även var flöjtist i Surahammars Bruks Musikkår.
Medlemmarna var bruksanställda arbetare och tjänstemän samt ett antal f d militärmusiker somerbjudits anställning
på bruket. Även några före detta yrkesmusiker på stråksidan fick anställning som t.ex. Olle BackmanNr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

JUKEBOXEN 1 - 4
Inspelningen 8 januari 1966

Det är Surahammars Arbetarsångkör och
Hallstahammars Arbetarsångkör
som sjunger tillsammans

Dirigent: Arne Sehlstedt

Plats lite osäkert, kan vara
Folkets Hus Hallstahammar eller
Eldsbodaskolans Bibliotek/Musiksal

1. Integer Vitae
2. Domine ur Katolsk Mässa
3. Min älskling
4. Maj på MalöBidragit med underlag och godkännande av publicering:
Surahammars Hembygdsförening och Ingemar Åhlström, Milton Johansson, Kaj Stridell, Claes Andersson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig

LÄNKAR:

ANDRA KÖRER som finns på KVICKSOUND

STARTSIDAN

www.kvicksound.se