Blåsorkester från 1970 talet
Sextetten
STÅLBLECKET
(Septetten)
FAGERSTA
1970 talet

MEDLEMMAR

Ledare för orkestern: Ingemar Jacobsson

ESSKORNETT: Ingemar Jacobsson TRUMPET: Bengt-Åke Carlsson, Nils "Nisse" Hedin BASUN: Henning Sundstedt, Helge Hesselnohr
HORN: Bernt Andersson BAS: Lars Henry Hedlund TRUMMOR och SÅNG: Åke Hagström


SEXTETTEN STÅLBLECKET poserar villigt men valde försiktigtvis att framföra "Det går så länge som det går" när Åke Fridefeldt ställde upp
dem för fotografering framför en av de stora heta dånande kugnarna i stålverket i Fagersta. I ugnen omvandlas 35 ton flytande järn till stål
Processen kallas blåsningNr.1

Nr.2

Nr.3JUKEBOXEN nr 1 - 3
Inspelat 1976

(Bilden ovan har inget med inspelningen att göra)

1. På Stora Holmen
2. Det går så länge som det går sång Åke Hagström
3. Det blev blott en dröm

Juni 1975 Norberg
fr.v. Henning Sundstedt (ventilbasun) Åke Hagström (trummor) Bernt Andersson (althorn) Lars-Henry Hedlund (bastuba)
Ingemar Jakobsson (ess-kornett)


SEPTETTEN STÅLBLÄCKET
fr.v. Bernt Andersson (althorn) Helge Hesselnohr (trombon) Henning Sundstedt (ventilbasun) Lars-Henry Hedlund (bastuba)
Åke Hagström (trummor) Nils "Nisse" Hedin (trumpet) Ingmar Jacobsson (ess-kornett)


2013-04-25: Age Haga och jag samtalar om Sextetten/Septetten Stålblecket
2011-05-19 Åke Hahre och jag samtalar kring Sextetten/Septetten Stålblecket


2014-04-11
Bernt Andersson-Bygde på besök i Kvicksund Foto: L-O Karlsson

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Åke Hahre, Åge Haga, Svante Carlsson, Bernt Andersson-Bygde, Claes Rydell,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se