KVICKSUND / VÄSTERÅS
2005Den 6 februari 2006 framförde vi 3 av dessa skillingtryck i radioprogrammet "3 i rad"
Programledare var Fredrik Lorenzoni

Byabal på klippan, Kärleksvisa, Friarvisan

Lars Klavborg och Lars-Olov Karlsson

Kungörelsen, Byabal på klippan, Kroken, Gång och taktlåt, Friarvisan,
Flickans hemlighet Kärleksvisa, Rallarvisa från Ofotsbanan, Bohusländsk sjömansvisa, Soldathustrun.

Musik Text och Ombearbetning av:
Lars-Olov Karlsson och Lars Klavborg

INSPELNINGSTEKNIKER:
Lars-Olov Karlsson


Lars Klavborg och Lasse KarlssonTRYCK
på en av siffrorna och lyssna på musiken
STÄNG av musiken med att trycka på högtalaren nedtill

För att kunna lyssna på jukeboxen så måste
du ha Adobe Flash installerat på datornUNIKA SVENSKA SKILLINGTRYCK

Denna CD som började att splelas in i Juni 2005 handlar enbart om unika skillingtryck som sällan eller aldrig framförts.

Vi som har gjort denna CD har kommit över dessa skillingtryck genom släkt och vänner.

Lars-Olov Karlsson
Sång Dragspel Bas och Piano

Lars Klavborg
Sång och Gitarr348 Eriksson var 22 år gammal när han skrev ner dessa skillingtryck under sin
militärtjänst i Gråbo Vaxholm året 1912.

Under den tid som han gjorde militärtjänsten så bytte han namn till Karlsson.

Hans far hette Karl, för på den tiden var det vanligt att man tog faderns
förnamn och lade till sson.

Originaltexterna är skrivna på gammelSvenska som
Lars Klavborg har översatt till dagens språkbruk.348 Eriksson
(Allan Karlsson)Kungörelsen 2,18 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Marknadsutropare: Lars Klavborg

Byabal på klippan 1,37 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars Klavborg
Skrifvet 12/7 1912 tecknar Allan Karlsson

Kroken 2,25 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson
Skrifvet 23/7 1912 tecknar Allan Karlsson

Bohuslänsk sjömansvisa
3,39 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars Klavborg
Skrifvet 11/7 1912 tecknar Allan Karlsson

Flickans hemlighet 1,25 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson

Friarvisan 4,16 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars Klavborg

Lindrots klagan 5,41 Sång: Lars Klavborg
Skrifvet 9/8 1912 tecknar Allan Karlsson

Kärleksvisa 3,49 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson
Skrifvet 24/7 1912 tecknar Allan Karlsson

Gång och taktlåt 3,24 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson
Skrifvet 25/7 1912 tecknar Allan Karlsson
På morgonen innan vi gitt till Bergusvängen i 3dje batteri

Rallarvisa från Ofotsbanan 3,08 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson

Soldathustrun 9,27 (Musik och Text Lars-Olov Karlsson, Lars Klavborg) Sång: Lars-Olov Karlsson
Skrifvet i vakten på Gråbo den 27/7 1912 tecknar Allan Karlsson

Självmordsvisa med sensmoral 2,38 ej med i jukeboxen (Text Musik samt Insjungen av Lars Klavborg )
Skriven 1966 på 1000 tonnaren m/s Delfin (Göteborg) av jungman Lars Andersson
sedemera (Klavborg). När livet inte kändes alltför "roligt" som 17 åring jungman.
När man stått vakt på "backen" fören på båten i 4 timmar mellan klockan 12.00-04.00
en Oktober-natt i dimma på Nordsjön på väg till Aberdeen. Frusen och kall med
STOR hemlängtan. Visan är upptagen ur byrålådan 2005 och numera upptecknad

KVICKSOUND finns även på facebook
Vi som gillar KVICKSOUND (orkestrar från mälardalen 1920-1980 talet)

LÄNKAR:

Svenska Skillingtryck , Lasse Pernblads Skillingtryck

STARTSIDAN

www.kvicksound.se