Dansorkester från 1940 till 1960 talet
Martin Lundbergs Orkester
ESKILSTUNA
1940-1960 talet

MEDLEMMAR som medverkat i orkestern

Martin Lundberg (dragspel) Eje Hogo Lyrefeldt (gitarr) Bertil Svensson (bas) Anita Dahlström (sång) Frans Bernhard (sång)
Lars Andersson (dragspel) Rita Katzer (refrängsångerska) Ejvor ..... (dragspel) Wille Hansen (gitarr) Rolf Dahlström (dragspel) Åke Wallin (gitarr) 40-talet

Andra dragspelare som medverkat i orkestern:
Thore Lindberg / Bengt Johansson / Gunnar Oredsson / Gerhard Eriksson

Några av hans kompositioner:
Flickornas Hambo / Sméstadsvalsen / Min Hambotös / Tunahambo / Lekande lätt / Visselhambo / Raggarpolka /
för att nämna några


fr.v. Bengt Johansson, Eje Lyrefelt, Martin Lundberg och Bertil Svensson
Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12JUKEBOXEN Nr. 1 - 2
78 varvs grammofonskiva inspelad på 1940 talet

1. Tuna-Hambo
2. På morgonkröken

JUKEBOXEN Nr. 3 - 12
Liveinspelning i Eskilstuna Folkets Park 1961
Inspelat på en rullbandspelare av Rolf Dahlström
Musiker:
Martin Lundberg (dragspel)
Rolf Dahlström (dragspel)
Eje Lyrefelt (gitarr)
Bertil Svensson (bas)

3. Calles Vals
4. Amerikansk Jularbovals
5. Hipp och Hopp
6. Jämtgubben
7. Knut Hellbergs Polska
8. Livet i Finnskogarna
9. La Paloma / Ole guapa
10. Jularo polkettpotpurri
11. Vals av Martin Lundberg
12. Arholmavalsen


Martin Lundberg död

Efter halvannat års sjukdom har musikern Martin Lundberg, Eskilstuna, avlidit i en ålder av 68 år. Hans närmaste är barn.

Martin Lundberg var född i Jäder och började spela dragspel redan vid fem års ålder. Han blev god vän med sitt instrument och
snart nog en uppskattad spelman med gammal dansmusik på repertoaren. I slutet av 40 talet flyttade han från Hällberga till
Eskilstuna, fick först anställning hos Erik Nilssons Musik - han reparerade dragspel åt firman på sin fritid.
Efter det började han på Englunds Radio.

Efterhand blev han sin egen och innehade en musikaffär vid Rudammsgatan i Eskilstuna.

Men Martin Lundberg hade ingen varaktig stad i Eskilstuna. Mest förekom han på turnéer med sin kvartett.
Han och hans musiker vann sina sporrar i Folkets Park. I lokaler på Dahlbergs Backe bjöd man en period upp till dans, och
där köade faktiskt folk i timtal för att få njuta av orkesterns taktfasthet.

En tid spelade man också i Torshälla Folkets Hus och gjorde även där stor succé.
Annars så var det som sagt faktiskt ett iderligt kringflackande i hela landet på festplatser,
i Godtemplarlokaler och inte minst i folkparkerna.

Även i grannländerna var musikerna från Eskilstuna välkomna.
I inte minder än två månader gästspelade Martin Lundbergs Kvartett i Danmark, där populariteten var särskilt stor på
Jylland.
Även i Finland gjord man lycka.
I linje med orkesterledarens frejdiga läggning planerades det en tid en utflykt till Amerika som dock inte blev av.

Ett år hade Martin Lundberg engagemang på Gröna Lund. Under de tre veckorna på nöjesfältet var det väl egentligen meningen
att han blott och bart skulle hålla sig till sin egen genre, men hur det var försökte han sig - icke utan framgång förresten -
på moderna rythmer. I Stockholm gjorde Martin Lundberg också täta visiter på Sveriges Radio och medverkade i ett 30 tal
program. Flera låtar blev inspelade på platta - mest känd är väl hans komposition Tunahambo - och det lär finnas ett 10-tal
Stimregistrerade saker. Nämnas kan att han tillhörde pionjärerna i SDR.

Om någon tonat fram "dragspelets svajiga sång", så var det väl Martin Lundberg.
Någon virtuos var han inte. Det rustika och rundhänta utmärkte både honom och hans spel. Klämmigheten och det frejdiga
humöret smittade av sig på publiken. Martin Lundberg gick fram hand- och taktfast och hans musik in hos de dansanta.
En rejäl och livsbejakande speleman var han förvisso.

W.A.Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Gunnar Sandevärn, Pelle Sundqvist, Nils Lidhammar, Georg Lundberg, Stig-Erik Dahlin,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig

LÄNKAR:STARTSIDAN

www.kvicksound.se