2009 FOTO: L-O Karlsson


2009 FOTO: L-O Karlsson


2009 FOTO: L-O Karlsson


Kvicksundsbron som byggdes 1976 Kortet är från 70-80 talet

KVICKSUND
ett samhälle på c:a 2500 innevånare beläget mitt emellan Eskilstuna och Västerås

Samhället är genom Kvicksundsbrons placering delat i två kommuner Eskilstuna och Västerås
samt även delat i två län Södermanland och Västmanland

www.kvicksound.se

Flygbilder Kvicksund 1992BILDER från år 2017 när bron reparerades under Juli månad och färja över sundet sattes in
En stor händelse i Kvicksunds historia
(samliga foton nedan är tagna av Lars-Olov Karlsson)


2017-06-22 foto L-O Karlsson


2017-07-10 foto L-O Karlsson


2017-07-10 foto L-O Karlsson


2017-10-05 foto L-O Karlsson


2017-07-17 foto L-O Karlsson


2017-07-17 foto L-O Karlsson


2017-07-10 foto L-O Karlsson


2017-07-17 foto L-O Karlsson


2017-07-17 foto L-O Karlsson


2017-07-10 foto L-O Karlsson


2017-07-22 foto L-O Karlsson


2017-07-17 foto L-O Karlsson


2017-07-17 foto L-O Karlsson


vänster bild 2017-07-22 höger bild 2017-08-01 foto L-O Karlsson


vänster bild 2017-06-22 och höger bild 2017-08-01 foto L-O Karlsson

KVICKSOUND finns även på facebook
Vi som gillar KVICKSOUND (orkestrar från mälardalen 1920-1980 talet)
Dragspelsmusik från Mälardalen (dragspelare och orkestrar från 1920 talet och framåt)

LÄNKAR:

Kolbäcks Hembygdsförening

STARTSIDAN