Studioband från 2000 talet
KW Band

VÄSTERÅS
2000 talet

Lars Klavborg (Guitar) Hagström F200 and Washburn J6 Staffan Wincent (Guitar) Gibson Night Hawk and Hagström -64JUKEBOX nr.1-12Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Nr.12
INSPELNINGSTEKNIKER:
Lars Klavborg

1. Aint Im a dog
2. Cat Talk
3. Drossroads Blues
4. Good Golly miss Molly
5. Hard Livin´
6. Harley Davidson
7. Humbuggin
8. Kansas City
9. Kingsville
10. Love Potion number Nine
11. Old time rock and roll
12. The Walk


Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Lars Klavborg

LÄNKAR:

"PLANSTÅL" Lars Klavborgs CD Jukebox

STARTSIDAN

www.kvicksound.se