(1944) Harry Winnsjö
F1:s MUSIKKÅR
Kungliga Västmanlands Flygflottiljs Musikkår
VÄSTERÅS

SIDAN 2/2

F1:s musikkår 1942-1957
Militärmusiken i Västerås 1957-1970
Regionmusiken i Västerås 1971
Allan Weiberg

Kungliga Västmanlands Flygflottiljs (F1:s) musikkår kan väl som flottiljen i övrigt räknas såsom en fortsättning av
Kungl. Västmanlands regemente (gamla I 18). Redan ett år efter regementets indragning (1927) övertog
"Första Flygkåren" som det då hette, regementets kaserner och vid en högtidlig överlämning (1943) har flottiljen
fått mottaga regementets Kalk, dess fana och paradmarsch. År 1940 bildades en frivillig musikkår som upplöstes
i april 1943, då flottiljen fick sin egen musikkår. I Västerås har musikkåren en stor mission att fylla, då den förutom
flottiljen har att spela för Flygvapnets centrala skolor och Flygvapnets centrala verkstäder med filial.
Under sommaren ger musikkåren dessutom regelbundet konserter i Vasaparken, på länslasarette och
sanatorier m.fl. platser

OBS: Det finns två sidor med F1:s Musikkår

Medlemmar genom åren:

LEDARE för musikkåren under åren:

Harry Winnsjö och Allan Weiberg

Ahrborn Hilding (trumpet)
Andersson Börje (klarinett)
Andersson Hubert (klarinett)
Askebark Birger (trombon)
Aurell Paul Obed Bernhard (valthorn, violin, kontrabas)

Brink Hans (kontrabas, blåsbas)

Carlsson Leif (oboe)
Cedervall Lars Härlov Albert (trumpet)
Cedervall Hans Albert Arran (tenorbasun)
Collin Jan (trumpet)

Eliasson John (horn)

Green Thomas (valthorn)

Hallingström Thore (trumpet)
Hesselgren Lars (trumpet)
Hjelm Jan (trumpet)
Härlov Lars (trumpet)

Johansson Aldo (blåsbas)
Johansson (Jenedahl) Ernst ( )
Johansson "Lalle" Stig (klarinett, tenorsax) 1957-1961

Karström Ingemar "Boppen" (slagverk)
Kindblad Sven Gunnar (flöjt trummor)
Knutsson Sven Gustav Bertil (trumpet, piano, dragspel, oboe, cello)

Lindgren Rune Bror Alexander (slagverk, tenorbasun)
Lindström Erik (klarinett)


Melin Lars Gustav (klarinett, altsax)
Moback Bengt Axel Olof (blåsbas, bas, violin)
Mårtensson Lars Olle Hjalmar (klarinett, sax, violin, piano)

Nilsson Lars (trumpet, fagott, piano)
Nilsson Valter Erik (trummor, bas, kontrabas)

Ohlsson Carl Rune (trombone, barytonsax)
Olsson Sigurd (klarinett, altsax)

Persson Arne Otto (klarinett, sax)
Persson Ove (eufonium, trombone)
Pettersson Bengt Ragnar (tenorbasun, tenorsax)
Pettersson Kjell (kontrabas, horn)
Pettersson Melker (klarinett, barytonsax)

Ragell Kurt Gilbert (trumpet, valthorn)
Rann Stig (tenorbasun, trombon, baryton) 1948-1954
Rosén Karl Elis (klarinett, saxofon, cello)
Runsteen Sture Allan (valthorn, piano)

Skoog Johnny (trumpet)
Sköld ......
Sundell Karl Bengt (esskornett, cello, saxofon)

Weiberg Allan (ledare)
Westberg Olle (trumpet, kornett)
Wickström Sven (flöjt)
Winnsjö Harry (ledare)
Wätterström Royne ( )

Åkerblom Karl Gustav Birger (klarinett)

Öslöf Bengt (klarinett, basklarinett, tenorsax, flöjt)
Östberg Lee-Roy (trombone)

Vänortsbesök av F1s Musikkår i Ålesund Norge Maj 1965


Trivselkvällar STADSHUSGÅRDEN Västerås 1965-1967
Bats spelar framför musikkåren
Bates medlemmar fr.v. Tommy Andersson, Kenna Sjöö, Peter Sahlsjö

Militärmusikfestival CANNES Frankrike 1967-1969F1 Musikkår firar 25 års jubileum 1968
Foto: Fotograf J.Rosenkrantz Stockholm


Foto: Fotograf J.Rosenkrantz Stockholm

Fr.v. Olle Vestberg, Sigge Olsson, John Eliasson, Bernhard Aurell, Lee-Roy Östberg, Bengt Moback,
Hilding Ahrborn, Lars Melin, Rune Lindgen och Sven Wickström.

2011-08-22 Jag och Sigge Olsson samspråkar över olika orkestrar som Sigge medverkat i under åren2011: Ingemar "Boppen" Karström samtalar om hans tid vid Musikkåren

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Sven-Arne Rydell, Bengt Öslöf, Ingemar "Boppen" Karström, Lars Melin, Allan Weiberg, Thore Hallingström, Lars Cederwall,
Börje Andersson, Lotta Lindgren, Marianne Larsson, Sven Henriksson, Britt Bäcklund, Stig Rann, Hans Johansson Melin,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder och vill låta mig publicera det här, så maila mig

KVICKSOUND finns även på facebook
Vi som gillar KVICKSOUND (orkestrar från mälardalen 1920-1980 talet)

LÄNKAR:

F1:s Musikkår Sidan 1/2 , Regionmusiken ,

STARTSIDAN

www.kvicksound.se