Orkester från 1960 talet
Västerås
Underhållningsorkester
VÄSTERÅS
(Blandad typ av musik)
1960 talet

MEDLEMMAR
Ivar Säfström (orkesterledare)
Arne Persson (klarinett) Erik Andersson (fiol) Gunnar Ekman (trumpet) Gunnar "Luma" Lundberg (sax) Lennart Fager (bas)
Nils-Åke "Nocken" Lindberg (sax) Tommy Aurell (trumpet) Torbjörn Lindstedt (sax)
Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Torbjörn Lindstedt, Jan Erik Eklund,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se