Orkester från 1960 och 1970 talet
VÅS
VÄSTERÅS
1968-1973

BILD saknas på orkestern samt komplett medlemsförteckning

MEDLEMMAR
Bertil Färnlöf () Tommy Jingerås (trummor) NN ()
Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Roger Pettersson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se