Dansorkester från 1930 och 1940 talet
Savoy
SURAHAMMAR
1937-1943

BILD saknas på orkestern

MEDLEMMAR:
Manne Hansson () Hans Malmström () Sixten Lindfors (saxofon) Erik Högman (bas) Herbert Gullberg (trummor)Vid sidan av Goldwins förekom även en dansorkester med likartad sättning där de båda kontorsvaktmästarna
Manne Hansson och Hans Malmström ingick (Savoy) Båda hade militär musikerutbildning.
Sixten Lindfors spelade också sax, Erik Högman bas och Herberg Gullberg trummor.
Trumpetare och pianist varierade

Båda orkestrarna var organiserade i Svenska Musikerförbundet och fick sina engagemang genom förbundets förmedling


Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Surahammars Hembygdsförening, Ingemar Åhlström och Lars Erik Lundberg, Lennart Elworth, Kerstin Marthinsen, Claes Adersson

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

Goldwyns Surahammar

STARTSIDAN

www.kvicksound.se