Towa Carson och Lasse Lönndahl
tillsammans med1972-1973Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Bengt Öslöf

KVICKSOUND finns även på facebook
Vi som gillar KVICKSOUND (orkestrar från mälardalen 1920-1980 talet)

LÄNKAR:

Bengt Öslöfs Innehållsförteckning , Bengt Öslöfs Orkester

STARTSIDAN

www.kvicksound.se