Läroverksorkester från 1960 talet
Läroverkets
Flickensemble
VÄSTERÅS
början 1960 talet

MEDLEMMAR som medverkat i orkestern som finns med på sidan
Ledare: Hilding Ahrborn
Anna-Maja Englund (Ullberg) (horn), Britt-Marie Ligne (klarinett), Catharina Campbell (trombon) , Christine Gehlin (Asp) ,
Eleonore Larsson (Öhrqvist) (helikon),
Elisabeth Arvidsson (Kolmodin) (euphonium), Ewa Henriksson (Limdal) (oboe), Ewa Sjöling , Helena Pfeiffer (Lilja) , Kerstin Arcadius (fagott),
Kjerstin Berglund , Kerstin Jägmo (trummor), Kristina Bizzozzero , Lisbeth Blomberg (Rylander) (klarinett), Lotta Hallberg (trumpet),
Marianne Persson (Ankarswed) (trumpet), Margareta Kilhlgren (Öst) (horn), Ulla Carlsson (flöjt)

Orkestern ändrade namn 1962 till Västerås Flickgarde

LÄNKAR:


Bild: Läroverkets Blåsorkester (av datum 1961) Jubileum 15 år
med på bilder bl.a. H G Thorell, Anders Hjerpe, Sune Elofsson, Kjell Forslund m.fl.

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Eleonore Öhrqvist, Hans G Thorell

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

Läroverkets Blåsorkester , Västerås Flickgarde

STARTSIDAN

www.kvicksound.se