Poporkester från 1960 talet
Jolli Fication
KOLBÄCK
1960 talet

MUSIKER som medverkat i bandet:
Vid starten av bandet på 60 talet hade man en trummis som hette Roger Ek
Roger slutade av okänd anledning och ersattes Kenneth Gustavsson (trummor)

Övriga medlemmar var:
Lennart Karlsson (bas) Ingmar Andersson (sologitarr, sång) samt Jan Andersson (kompgitarr)


Foto på Jolli Fications orkestebil
fr.v. Lennart Karlsson, Kenneth Gustavsson samt Ingmar Andersson





Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Örjan Jacobsson, Sören Hamrin, Bo Nilsson, Jan Tallberg, Kenneth Gustavsson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig

LÄNKAR:





STARTSIDAN

www.kvicksound.se