Poporkester från 1970 talet
Clarence
VÄSTERÅS
1970 talet

MEDLEMMAR:
Hasse Bärling (bas) Mats Welén - Morgan Elfving - Christer Björnberg - Pierre Frängquist - Anna-Carin Larsson - Glenn Nilsson


fr.v. Hasse Bärling, Morgan Elfving och Mats WelénBidragit med underlag och godkännande av publicering:
Karl-Olov Berggren, Hasse Bärling,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se