Poporkester från 1970 talet
BLAST
SURAHAMMAR
1970 talet

BILD samt medlemsförteckning saknas på bandet



Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Örjan Jacobsson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig

LÄNKAR:





STARTSIDAN

www.kvicksound.se