Orkester från 1940 och 1950 talet
Surahammars ABF Orkester
SURAHAMMAR
1940-1950 tale

MEDLEMMAR som medverkat i orkestern 1940-1950 talet
Birgit Söderbäck (piano) David Söderbäck (altfiol) Erik Collin (klarinett) Erik Högman (fiol) Erik Karlsson (altfiol) Folke Larsson (altfiol)
Gunnar Eriksson (piano) Henry Berlin (fiol) Herbert Rydberg (fiol) Ingemar Åhlström (fiol) Ingvar Jansson (fiol) Ingvar Nystedt (fiol)

Junes Szmulik (fiol) Lars Schilström (fiol) Olle Backmark (fiol) Ragnar Norström (basfiol) Stig Hjort (fiol)
Stig Larsson (fiol) Torsten Lindfors (fiol) Uno Eriksson (dirigent, cello, flöjt)


Samtliga med några undantag hade sin yrkesutövning på Surahammars Bruks AB.
Vid den tiden var det 48-timmars arbetsvecka, vilket innebar att endast söndagarna var arbetsfria. Därför lades repetitionerna
dessa dagar, oftast i Godtemplarlokalen, för en hyreskostnad som ABF stod för.

Jag minns två entusiaster, Henry Berlin och Folke Larsson från Hallstahammar som
cyklade upp till repetitionerna varje söndag.

Ingemar Åhlström


ABF Orkestern 1949
från vänster: Ragnar Norström, Stig Larsson, Ingemar Åhlström, Erik Karlsson, Uno Eriksson, Herbert Rydberg, Stig Hjort, Birgit Söderbäck


1950 talet? ABF:s orkester och IOGT Kören.
från vänster: Gunnar Eriksson, Erik Högman, Stig Larsson, Uno Eriksson, .........?, Folke Andersson, Henry Berlin.


1940 talet. ABF orkestern och IOGT Kören.
från vänster Erik Högman, ......?, Uno Eriksson, Ragnar Norström, Folke Andersson

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Surahammars Hembygdsförening och Ingemar Åhlström. Lars-Erik Lundberg,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se