Musikkår från 1890 till 1910 talet
Västmanlands Regementes Musikkår
VÄSTERÅS
1890 - 1910 talet

MEDLEMMAR:
Carl Eric Rudolf Widén - (övriga musikers namn okända)2020-02-13
Min pappa Sven-Erik Klings morfar var RUDOLF WIDÉN (f.1870)
Han tog värvning som musiksoldat 1880 vid Örebro Regemente (vid 10 års ålder)
Han blev kvar till 1920 som regementstrumslagare vid Västmanlands Regemente. Min fars båda morbröder
Charles och Sven blev också militärmusiker såväl som min bror Gunnar.
En era som ändade 1990? då militärmusiken i Sverige upphörde.
Under 1920 taleet konserterade Widénska Oktetten i Folkets Hus och Park.
m.v.h.
Jan-Erik Kling


Foto på orkestern daterat 1899 i Salbohed


Foto på orkestern daterat 1902 vid Trädgårdsföreningen i Göteborg

Nedanstående noter är skrivna av Carl Eric Rudolf Widén 1895


Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Jan-Erik Kling -

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se