Poporkester från 1960 talet
Freemond Tramps
Sala
andra hälften av 1960 talet

När Freemon Tramps lade ned bandet så ombildades det
med det nya namnent Freemond Tramps (man la till ett d efter Freemon)

MEDLEMMAR som medverkat i orkestern:
Janne Bengtsson (sologitarr) Kurt Sundström (sång, gitarr) Håkan Karlsson (trummor) Tommy Hising (elbas)


Freemond Tramps
Janne Bengtsson, Håkan Karlsson, Kurt Sundström och Tommy Hising.

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Bo Szymaniak Lund,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se