Mässingsorkester från 1912-1940 talet
Svea-Musiken
VÄSTANFORS
1912-1940 talet

MEDLEMMAR som medverkat i orkestern:
Andersson Bertil

Grönberg Arne

Högwall Rune

Karlsson Kalle "Trumkalle"


Larsson Allan
Larsson Wollis
Lindberg Herbert
Lindman Lars
Lindman Nisse (bror med Lars)
Nordström Alfred
Nordström Melker (son till Alfred)
Nordström Stig

Strand Arne

Tidlund Martin

Åkerberg Erik


SVEA-MUSIKEN Mässingsorkester från Västanfors 1934-1935
stående fr.v.: Alfred Nordström, Arne Grönberg, Melker Nordström (son till Alfred), Martin Tidlund, Stig Nordström, Lars Lindman, Nisse Lindman,
Kalle "trumkalle" Karlsson, Erik Åkerberg
sittande fr.v.: Allan Larsson, Arne Strand, Hebert Lindberg, Bertil Andersson, Rune Högwall, Arne Grönberg, Wollis LarssonBidragit med underlag och godkännande av publicering:
Svante Carlsson

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se