Blåsorkester från 1950 talet fram till 1985
Norbergs Blåsorkester
NORBERG
1950 talet - 1985

MEDLEMMAR som medverkat i orkestern:
Om du vet namnet på fler medlemmar maila mig i så fall

Erik Pettersson (dirigent)
Bark Alf

Eklund Kalle

Gröning Stig
Gylfe Erik

Hagström Åke
Hammarbäck Alf
Hedberg Lennart
Holmström Nils
Holmström Yngve
Jacobsson Ingmar
Jansson Ingvar

Lindstedt Erik

Nylund Albin

Olson Göran
Sundin Erik
Sundkvist Tage
Sundstedt Henning

Welander Tage
Westman Erik
Wickholm Lars-OlovNORBERGS BLÅSORKESTER 1955
sittande fr.v. Henning Sundstedt, Ingvar Jansson, Erik Lindstedt, Erik Sundin, Erik Pettersson (dirigent) Alf Bark,
Lennart Hedberg, Yngve Holmström, Ingmar Jacobsson
stående fr.v. Albin Nylund, Tage Welander, Kalle Ekholm, Erik Gylfe, Lars-Eri Wickholm, Alf Hammarbäck, Nils Holmström

2013-04-25: Age Haga och jag samtalar om Norbergs Blåsorkester

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Åge Haga, Svante Carlsson, Göran Olson, Tommy Hammarbäck,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila migLÄNKAR:
STARTSIDAN
www.kvicksound.se