Dansorkester från 1930 och 1940 talet
Walters Swing-Kvartett
HEBY
1930-1940 TALET

Orkestern startade 1934

MEDLEMMAR:
Karl Klasson (kapellmästare, violin, kontrabas) Mauritz Liljeström (gitarr) Thore Hemlin (trumpet) Valter Johansson (dragspel)

Bidragit med underlag för publicering:
Marianne Larsson, Jan-Erik Kling -

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila migLÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se