Våra Minnens Röster

ett musikverk av Lars Sjösten,
baserat på texter ur “Kolbäcksdalen Berättar”
skrivet speciellt för Hammarbandet och Surahammars Körsällskap,
på beställning av ABF- Kolbäcksdalen.

Idén till projektet uppstod vid en bussresa, som Surahammars Körsällskap gjorde. Kaj Stridell, ledare för Hammarbandet, var med som ackompanjatör på kontrabas och satt tillsammans med tenoren Rolf Andersson i kören och pratade musik.
Rolf var också mycket intresserad av jazz, och på något sätt kom någon av dem
på tanken, att det skulle vara roligt att göra ett projekt, där kören och storbandet skulle samarbeta. Tanken var först ganska modest, att spela och sjunga några kända schlagermelodier. Men Kaj, hade nyligen varit på en jazzkurs för storband, där kompositören och pianisten Lars Sjösten medverkade, och han fick då idén,
att man skulle anlita Sjösten att arrangera musiken. Lars Aronson vid ABF- Kolbäcksdalen “föll” för idén och tog kontakt med Sjösten och föreslog, att han skulle studera “Kolbäcksdalen berättar”, och se om några av texterna kunde användas som bas för kompositionen.. Lars Sjösten blev intresserad och svarade med ett brev, där han bifogade en idéskiss hur han kunde tänka sig upplägget:  


Jag tänker mig, att storbandet får representera nutidsmänniskan och kören röster från äldre tid. Då skulle man kunna lägga upp kompositionen ungefär på det här sättet: INTRODUKTION: (alla). Nutidsmänniskan presenteras (storbandet)Stress och vilsenhet förekommer. Kören, ensam, börjar göra sig hörd(mycket stilla, ordlöst, som fjärran ifrån). Storbandet avbryter(har inte hört). Kören växer sig starkare (kanske med ett collage av olika små textrader). Storbandet kommer motvilligt till ro (“sätter sig att lyssna”) om än på ett instabilt ackord. Kören sjunger en text om kolaren. Storbandet interfolierar, något mindre oroligt. En körsolist (bas?) tar upp “en brukssmeds filosofi” (sid 56 i Kolbäcksdalen berättar) i recitativ. Kanske utvecklas detta till en blues i storbandet. Kanske kommer solisten tillbaka, tillsammans med storbandet. Nutidsmänniskan (storbandet) har börjat lyssna. Kören berättar om lokomtivet Vaulunder (sid 256 , 4 första raderna).Storbandet ger sin bild av lokomtivet. Kören faller in. Kören sjunger “Järnbruksarbetarens vardag (sid.98), till att börja med, ensam, sedan alltmer understödd av storbandet. Efter detta gör storbandet en egen kommentar. Nutidsmänniskan har hört de gamla rösterna från Kolbäcksdalen och börjar smälta intrycken. FINAL alla tillsammans.”   Jag beräknar att kompositionen, efter idéskissen, får en längd av 20-25 minuter.

Farsta 6/6 -82 Lars Sjösten. 
Uruppförandet var 1984-01-22 i Gamla Folkets Hus, Surahammar med Hammarbandet, dir. Kaj Johansson,
solister Kjell Velander , ts, Nils-Åke Lindberg, tp: och Surahammars Körsällskap, dir. Ing-Marie Nilsson.

Recitatör: Harald Wedeerus samt kompoitören Lars Sjösten.

(Inspelning: Kaj Stridell)Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Kaj Stridell, Sven Henriksson,


LÄNKAR:

Hammarbandet . Surahammars Körsällskap

STARTSIDAN

www.kvicksound.se