Dansorkester från 1970 och 1980 talet
SÖRMLÄNNINGARNA
ESKILSTUNA
1970-1980 talet

Komplett medlemsförteckning saknas

MEDLEMMAR som medverkat i orkestern
Björn ........... (orgel, piano,sång) Conny (trummor) Jensi........... () Johan.......... ( ) Jörgen .......... ()
Seppo ........... (gitarr, sång) Tommy Wesster (bas, sång) Yngve Tennström (dragspel) Kjell Dahlén (trummor)
Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Per-Erik Thunberg, Gunnar Sandevärn, Kjell Dahlén, Peter Berg,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig

LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se