Orkester från 1960 talet
Mattssons
FAGERSTA
1960 talet

BILD samt komplett medlemsförteckning saknas på orkestern

MEDLEMMAR:
Olle Mattsson (dragspel) Lars Jonsson (gitarr) Rolf Holst (bas)Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Torbjörn Lindstedt, Åke Hahre, Svante Carlsson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila migLÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se