Dansorkester från 1960 talet
Folke Lennarts Kvintett
VIRSBO
1960 talet
BILD samt medlemsförteckning saknas på orkesternBidragit med underlag och godkännande av publicering:
Torbjörn Lindstedt

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se