Dansorkester från 1960 talet
BEJES
FAGERSTA
1960 talet

BILD samt komplett medlemsförteckning saknas på orkestern
Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Torbjörn Lindstedt

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

STARTSIDAN

www.kvicksound.se