Viktiga årtal
1899-2008
Bildmaterial är sammanställt av HÅKAN BERGMAN Västerås samt KVICKSOUND1899
Föreningen Folkets hus och park i Västerås bildas . Datum då föreningen bildades kan ej exakt anges.
Den gällande meningen är att verksamheten bör räknas från och med invigningen av Folkets Park den 14 maj 1899.  

1900

Dansbana, liten teater och en mindre serveringspaviljong byggs.  

1902
Första portalen till Västerås Folkets park byggs.  

1906
Skansen i miniatyr.
Det beslöts nämligen att inköpa en bock, två killingar och en get.
Vidare skulle anskaffas marsvin, råttor och vita möss samt en kalkon.
Förutom dessa djurinköp anskaffades en hel del andra rariteter så att djursamlingen,
enligt en utgiven katalog, upptog sammanlagt ett 90-tal nummer.
Glädjen av de gjorda inköpen tyckes dock ha varit kortvarigt, ty redan samma höst hade de flesta djuren sålts.  

1907
Ny Friluftsteater.
Förutsättningarna att ge folkparkspubliken program av gedigen art var stora.
En ny teaterbyggnad för en kostnad av 4,000 kronor var under uppförande och var klar till säsongsstarten år 1907.  

1913
Större dansbana. Den dansanta ungdomens önskemål måste också tillgodoses
och den år 1900 på krönet framför teatern uppförda dansbanan,
vilken varken estetiskt eller i andra avseenden motsvarade tidens krav, hade fyllt
sin uppgift med säsongens slut år 1912. Säsongen 1913 invigdes den nya dansbanan.
Ny Serveringspaviljong. År 1913 ansåg styrelsen att de ekonomiska förutsättningarna
fanns för realiserandet av planen på en ny serveringspaviljong.
På ett extra föreningsmöte den 26 oktober 1913 togs beslut att bygga en
ny serveringspaviljong i enlighet med av herr F. O. Petterssons uppgjorda ritningar.
Rivningen av den gamla paviljongen började så gott som omedelbart
efter föreningsmötets beslut och vid parksäsongens början
1914 var den nya paviljongen färdig att tas i bruk. Ny Portal.  

1914
byggdes en ny portal som överlevde fram till 1934. Den gamla portalen flyttades till Arboga Folkets park.  

1925
25-års jubileum  

1960
Stadsträdgården inlemmas med parken  

1962
Provisoriska entréer vid Hemdalsvägen och lokalgatan utmed gamla Tegnergatan pga E18-bygget.

1983
Parken byter namn till ”Arosparken”  

1997
Dagarna före jul 1997 beslöt ägarna till Arosparken; Metall Byggnads, Kommunal, Handels och andra fack, att sälja parken till PEAB.  

1998
Våren 1998 tar kommunen över Arosparkens friluftsteater och den mark där första
maj-talen hållits under lång tid ( ”fontänen”) Metallfacket köpte sedan konferensanläggningen Hemdal av PEAB  

2008
Konferensanläggningen Hemdal köps av ???? och blir friskola för 7-9 –klasser

LÄNKAR:

Innehållsförteckning VÄSTERÅS FOLKETS PARKS

STARTSIDAN

www.kvicksound.se