Piano från Västerås Folkets Park 1950 talet -
Parkens historia 1899 - 2008 Sammanställt av KVICKSOUND

Nedanstående piano har en gång i tiden på 50 talet och framåt stått i Västerås Folkets Park i Rotundan.
Pianot användes även på utomhusscenen som fanns i parken.
På den tiden var pianot svartlackerat

När parken lades ned och den skulle bebyggas med bostäder var det många saker som fanns
i parken som kördes till tippen. Det här piano skulle också gå till tippen.

En västeråsare Kjell Arne Ullström fick se pianot och frågade om han fick ta det, vilket gick bra.
Han ombesörjde att pianot renoverades, vitlackerades och förgyllningar lades in.

Han skänkte så småningom pianot till Jazzmuseet i Strömsholm, där det nu har stått tills
man bestämde att museet skulle läggas ned 2018

Jag fick då möjlighet att överta pianot, som idag står i vårt vardagsrum i Kvicksund.

Många kända pianister har signerat klubborna som finns i piano.
För att nämna några Charlie Norman, William Lind, Sonja Stjärnkvist m.fl. (se nedan)


Folkets Park Scenen 1953 Lionel Hamptons Orkester från USA spelar. Pianot syns längst till vänster.


Folkets Park i Rotundan. Eric Conrads Orkester spelar 1963. Vid pianot sitter Sonja Andersson


Pianot på sin nya plats i Kvicksund 2019


Bild 2020


Foto 2019 Lars-Olov Karlsson spelar

Foto 2020


Foto 2020
Foto 2021


Foto 2021 Lars-Olov Karlsson spelar

FOTO: L-O Karlsson

STARTSIDAN

www.kvicksound.se