Mössmärke


PERSONAL
Bildmaterial är sammanställt av HÅKAN BERGMAN Västerås samt KVICKSOUND

högra bilden från vänster; Gunnel Andersson (Arrenius) och Eva Engström
Gunnel hade hand om karusellen som finns bakom dem


1979: På plats vid fontänen. Där ställer veteranerna Gösta Bergman, Adolf Andersson och Åke Larsson
gärna upp. De ser det som en försköning av parken.

KVICKSOUND finns även på facebook
Vi som gillar KVICKSOUND (orkestrar från mälardalen 1920-1980 talet)

LÄNKAR:

Innehållsförteckning
VÄSTERÅS FOLKETS PARKS

STARTSIDAN

www.kvicksound.se