Historia 1977-2008


Folkets park i Västerås från 1977 till 2008


Rotunda, teater och entré mot Tegnergatan (Flygfoto 1981)

Den nya entrén byggdes 1962


1:a maj 1983. (Foto Antti Korhonen)


Stora dansbanan – Blue heaven 1982 (vlt-bild)

Blue Heaven (Stora dansbanan som invigdes 1937), revs i april 1982 för att lämna plats åt en ny föreningslokal – Hemdal.

1982 Hemdal - ny föreningslokal

Den 10 augusti 1982 togs de först spadtagen (Stig Franson) för byggnationen av nya föreningslokaler på den plats som ”Stora dansbanan” stod.

Konferensanläggningen blev klar 1983 och hade plats för 600 personer.

År 2007 såldes anläggningen av PEAB byggföretag till privatskoleverksamheten för att bli högstadieskola.


Stig Fransson påbörjar bygget av ny föreningslokal – Hemdal, 1982


Hemdal föreningslokal byggd på Stora dansbanans plats (1986)


Hemdal föreningslokal, Mälarsalen (1986)


Rotundan och Parkflygeln

I september 1983 startades en modernisering av Rotundan. Köket, fläktar och värmesystemet upprustades.

Parkflygeln revs och ersattes av mera ändamålsenliga lokaler.


Folkets park Rotundan (1986)


Folkets park i Västerås ”Arosparken” (1986)


Arosparkens friluftsteater 2008
Arosparkens friluftsteater i Västerås, uppfördes 1928, efter ritningar av Erik Hahr.
Läget i en sluttning utnyttjades: åskådarplatserna placerades uppe och scenen nere.
Några av byggnadens 1920-talsklassicistiska inslag är hörnpilastrarna, de runda fönstren
och meanderbården som löper runt väggarna i lokalen. Under gångna år har det gamla
folkparksområdet bebyggts med bostäder. I denna nybyggaranda stod teatern som ett
vältaligt monument över en svunnen tid. Västerås stad uttalade dock tidigt sin vilja att
bevara byggnaden. Eftersom nuvarande ägaren PEAB inte hade användning för den, utan
ville bygga fler bostäder, tycktes lösningen vara att flytta teatern. Idag, efter många
turer, är friluftsteatern uppmärkt och varsamt nedmonterad. Byggnaden är upplagd
mellan Lövudden och Johannisbergs Herrgård. Det är också i det området som den
troligen skall återuppföras. Ett återuppförande av friluftsteatern från Folkets Park
skulle, efter viss modifiering, ge Västeråsarna en efterlängtad ”stor” permanent utomhusarena
i ett naturskönt område.

80-talet – Akuta ekonomiska problem

Under 1950-och 60-talen var Folkets park i Västerås en så självklar och
dominerande nöjesplats att den syntes oumbärlig - och odödlig.

Och parken hävdade sin ställning som stadens viktigaste mötesplats långt in på 70-talet då intresset började svalna.

Så blev det 80-tal och Arosparken, som den nu hette, fick akuta ekonomiska
problem, trots kommunala bidrag på ca 40 miljoner under decenniet.

Den kostsamma satsningen på konferensanläggningen Hemdal och på ett nytt
tivoli bar sig inte. Och när sedan den nya borgerliga majoriteten halverade det
kommunala bidraget till parken från 4 till 2 miljoner i i början av 90-talet gick
det raskt utför med ekonomin.

Dagarna före jul 1997 beslöt fackföreningsägarna till Arosparken; Metall, Byggnads,
Kommunal, Handels, och andra fack, att sälja parken till byggföretaget PEAB.

Senare våren 1998, tog kommunen över Arosparkens friluftsteater
och den mark där första maj-talen hållits under lång tid.

Metallfacket köpte sedan konferensanläggningen Hemdal av PEAB och
kort därefter flyttade en rad fackliga organisationer in i huset.

År 1999 hade alltså parken tre ägare; PEAB, kommunen och Metall.

Så här skriver Per-Ola Holm i Vestmanlands Läns tidning den 14 maj 1999:
Hemdal föreningslokal sedd från planen intill Tegnergatan 1999


Teatern sedd från planen intill Tegnergatan 1999


Teatern rivs. Olof Palmes torg/Fontänen i förgrunden 2005


Teatern rivs 2005


Folkets park år 2007

Stockholmsvägen

Tegnérgatan

Hemdalsvägen

E18

Korsängsskolan

Parkrotundan (ombyggd till privatskola för mellanstadiet)

Hemdal (Fackföreningslokaler t.o.m. 2007. Privatskola högstadiet fr.o.m. 2008)

Olof Palmes Torg eller ”Fontänen”

Olof Palmes torg/Fontänen


Olof Palmes torg/Fontänen 2008


vänster bild: C. F. Thelander (Skulptör: Tysk?) nittenbild: Per Albin Hansson (Skulptör: Emil Näsvall)
höger bild: Hjalmar Branting (Skulptör: Emil Näsvall)


Fastighestkarta 2008

Källor :
  1. Minnesskrift ”Föreningen Folkets hus och park i Västerås U.P.A. 25 år, 1899 14/5 1924” av August Hedberg
  2. Minnesskrift ”Föreningen Folkets hus och park i Västerås U.P.A. 50 år, 1899 14/5 1949” av August Hedberg
  3. ” Nytt folkets hus i Västerås, sextionde verksamhetsåret ”. presentationsskrift från 1959 av Stig Löfstrand
  4. ” Årsredovisning och revisionsberättelse 1982 ”
  5. Diverse reportage ur tidningen Västmanlands Folkblad
  6. Parkens ”Programblad”
  7. Privatfoton av Håkan Bergman
Bildmaterial är sammanställt av HÅKAN BERGMAN Västerås samt KVICKSOUND

LÄNKAR:

Innehållsförteckning
VÄSTERÅS FOLKETS PARKS

STARTSIDAN

www.kvicksound.se