Historia 1949-1958


50-års jubileum år 1949

Parken firar 50-års jubileum 1949 med nytt utseende, nya skulpturer och attraktioner:
  • Västerås stad skänker skulpturen ”Ung kvinna” av Bror Marklund .
  • Västerås arbetare skänkte byster av Per Albin Hanson och Hjalmar Branting
  • Parken utvidgas ca.2000 kvm bakom stora dansbanan
  • Lekparken ”Barnens paradis” uppförs på planen mot Hemdalsvägen
  • En radiobilbana bakom och till vänster om stora dansbanan
  • En miniatyrgolfbana bakom och till höger om stora dansbanan
  • Marknivån kring ”Logen” (gammeldansbanan vid Hemdalsvägen)
    höjs och ett stålräcke sätts upp mellan dansbanan och Hemdalsvägen.Västmanlands Folkblad skriver den 22 april 1949:

”Storindustrierna bidrar till stor Fontänanläggning.

Det grävs och planteras och ansas och jobbas som aldrig förr i Västerås folkets park
nu om dagarna. Femtioårsminnet av parkens tillblivelse skall firas söndagen den 15 maj,
och till dess skall parken få ett utseende som i väsentliga stycken är helt nytt.
Den av Västerås stad till jubileet skänkta Bror Marklund-skulpturen ”Ung kvinna”
står på sin plats, visserligen dold under ett hölje av trä. Kring en nyanlagd stor fontän
på planen mellan teatern och stora dansbanan pågår plantering av buskar och växter,
vilka om några veckor skall prunka i växlande färger, och efter nylagda promenadgångar,
kantade av blomster placeras ut sköna vilsoffor och stolar.

En ny serveringsplats har ordnats i anslutning till stora dansbanan och den
förutvarande stora serveringsplanen blir avgränsad med spaljéer.
Andra nyskapelser under vardande är ett ”Barnens paradis” , en miniatyrgolfbana och en radiobilbana.

En del av dessa nyanläggningar har möjliggjorts genom att parken fått sitt område
utökat med ca 2000 kvm. Mark på norra kanten, bakom stora dansbanan alltså.
På den nya marken håller man på att bygga upp en radiobilbana, vilket för
sommaren lånats från Karlskoga Folkets park, och ett lass med ”bilar” kom
just igår eftermiddag. Intill bilbanan blir det allmän lekplan på gräsmark.

På östra sidan av danspaviljongen har anlagts en terrass för barservering och
en förutvarande garderob i paviljongen har apterats till serveringskiosk.
Nya garderobsutrymmen håller på att ordnas i en intilliggande äldre byggnad.
Miniatyrgolfbanans små lustiga passager håller på att plockas ut nedanför sluttningen
åt nordost. En ny promenadväg har lagt från slätten upp i backen, och utmed vägen har
lagts små viloplatser, där den som så önskar kan slå sig ned för att titta på bollarnas
väg efter banan eller rätt och slätt för att fröjdas åt den vackra vegetationen.

Främst bland nyanläggningarna står fontänen med omgivande planteringar i parkens
centrum. Här kan man knappt känna igen sig. Den förutvarande gräsmattan med sina
rosenbuskar har försvunnit och ersatts med en anläggning efter helt nya principer.
Fontänen i centrum utgör det dominerande inslaget, men kring denna grupperar sig en rik växtlighetDet jobbas för fullt för att få Västerås Folkets Park i vacker och värdigt skick till 50-årsjubileet den 15 mar.
Här hr fotografen fångat en totalbild av den nya fontänanläggningen med omgivande plantering. Den
mellersta av de tre på bilden närmast kameran är parkföreståndaren Adolf Andersson, soom tydligen
grovjobbar från morgon till kväll.

Parkföreståndare Adolv Andersson, som både varit arkitekt när det gällt att
utforma planerna för en omläggning i parken och som leder detta arbete,
har på ett sätt som säkert kommer att visa sig mycket lyckligt sökt få med
både en för platsen naturlig vegetation och en färgrik blomsterprakt.

Ett hörn är ett stycke svensk skogsbacke med enar och lingonris och sippor,
på andra ställen skall ögat fröjdas åt härligt blommande Prunus, Spirea, Pontilla
och vad allt de heter. Naturligtvis saknas det inte rosor, och det finns
också plantor av äkta järnek, en mera ovanlig lönnsort o.s.v.

Planteringen belyses av fyra större lampor och dessutom blir det underbelysning
i fontänen som kommer att ge ljus i växlande färger allt under det att vattnet i fontänen kastas upp i kaskader.

Här och där inne i grönskan och blomsterprakten är det plats för soffor och grupper
av vilstolar med riktpunkt mot fontänens spelande vatten – små oaser för
en stunds vila och avkoppling från det rörligt sorl och muntra yra som kännetecknar folkparksstämningen.

Fontänen blir en stilig sak men den kostar förstås en del slantar. Parkföreståndare Andersson
beräknar att fontänen och hela planeringen och planteringen omkring denna går på
i runt tal 20,000 kr. Till denna vackra anläggning har emellertid
ASEA och Metallverken lämnat mycket vackra bidrag i kontanter.”


Stora dansbanan och fontänen i Folkets Park. Foto 1950

De var nära att det inte skulle bli en fontän i parken till jubileet 1949.
Parkens styrelse hade kommit på kant med arbetsmarknadsstsyrelsen och
brutit mot gällande byggnadsbestämmelser. Arbetet fick avbrytas en kortare tid till dess saken blev uppklarad


Parti nedanför serveringen. Teatern ligger till höger 1950Jubileumsrevyn ”Sol över Aros”

Den 11 maj 1949 var det premiär för jubileumsrevyn ”Sol över Aros”
med text och musik av revymakarna Fritz Danielsson och Gösta Norén .

Regi: Olof Thunberg

Musikarr.: Sigvard Bygde

Balettmästare: Elof Björklund

Dekoraf: Fritz Danielsson

Medverkande:
Nea Björklund, Ulla Ohlsson, Asta Holm, Acke Goffrich,
Stig Andersson, Tore Myhrman, Sigge Söderström, Gösta Norén, Henry Gunnarsson,
Elof Björklund, Doris Hallman, Ann-Mari Burell, Elsie Karlsson, Gerdt Agnefelt,
Norma Hjerpe, Karin Danielsson, Jane Gravelli, Rolf Lindstedt, Ulf Wall

Musik: Thaléns revyorkester. Vid pianot: Arne Pettersson

Västmanlands Folkblad skriver:

Folkets parks jubileumsrevy, spelade i går kväll upp för fullsatt salong.
Man kunde kanske ha väntat sig, att det kyliga vädret de senaste dagarna
skulle avskräcka publiken, men där tog man fel. Säkert ångrade heller
ingen, att han riskerat en vårförkylning för att åter få se våra lokala förmågor
i revybranschen. Ingen svag punkt noterades i det digra programmet.
För att dock komma med någon kritik, kanske man bör nämna, att en
del nummer var varandra väl lika. Visst är både Sigge Söderström och
Stig Andersson trevliga och skickliga gossar, men kvällens applåd kunde inregistreras
för dansscenen ”Ung kvinna”, där unga Doris Hallmans vackra och välgymnastiserade
kropp och Elof Björklunds dans väckte publikens förtjusning.

Efter finalen var det svårt att finna någon av de medverkande som stod blomlös.
En saknades dock på scenen – regissören Olof Thunberg. Han bör ha en blomma för verkligt gott arbete .

Åren 1949 till 1960 präglades av en ny giv i folkparksverksamheten i Västerås.
Från år 1949 går som en röd tråd genom hela verksamheten en strävan att göra
Folkets park till en ”vardagspark”. Folkets park skall inte vara endast en
nöjesplats, där man bjuder in besökare för att ge dem underhållning av något slag.
Folkets park skall ständigt vara öppen så att gästerna kan komma för att där söka vila och ro från dagens jäkt.


Folkets park Stora dansbanan. Näckrosdammen blev klar 1952.
(Foto från 1952, Finns med i ett Programhäfte från 1953)


Hjalmar Branting blickar ner mot portalen
(Foto från 1952, Finns med i ett Programhäfte från 1953)


Lilleputtåget passerar bakom teatern. Lokförare Hadar Bergman, Sven Sjölin åker med 1951


Fontänen tidigt 50-tal


Lagboken vid entréuppfarten, tidigt 50-tal


Frank Sinatra

Sverigeturné i maj år 1953 . Sinatra som just hade skilts sig från Nancy kom till Sverige
tillsammans med sin nya kärlek, den undersköna skådespelerskan Ava Gardner
för att sjunga och uppträda på ett antal olika platser i landet Sverige.
Sinatra blev fullständigt sågad och nerskriven av den svenska pressen och
myten talar om turnén som ett fiasko, en Sinatra som inte kunde sjunga, tomma bänkrader m.m.

Kom han och Ava till Västerås?Parkflygeln till vänster, Inuti trälådan till höger i bild gömmer sig statyn ”Ung kvinna”
av Bror Marklund


Det här kan vara ”Månraketen” som sattes upp mellan teatern
och nöjeshallen 1953. Finns omnämnd i ett ”Programhäfte” från 1953

I bakgrunden syns toppen på ”Wasserbahn”


Wasserbahn byggdes upp framför stora dansbanan någon gång i början på 50-talet
(bilden ej tagen i Vås Folkets park)

Barnens paradis och Barnträdgård i parken

År 1949 inleddes barnverksamheten med Barnens paradis . Folkets parks ledning
såg det som en angelägen uppgift att öppna möjligheter för barnen
att vistas och leka i parken under speciellt arrangerade förhållanden.

Ett samarbete hade inletts med stadens barnstugestyrelse, och under ledning av
en utexaminerad ledarinna kunde föräldrarna anförtro sina småttingar i
Folkets parks dagliga vård till lek, underhållning och fostran.


Sedan kom Måndagsträffarna 1950, där barnen medverkade i programmen.
Det finns tidningsartiklar som visar att Måndagsträffarna pågick 1976 men författaren är osäker om situationen efter 76


Ung man med dragspel. Måndagsträffen den 2 juni 1962


Måndagsträff i Folkets park (foto från sent 50-tal)


Lilleputtåget passerar teatern. Stig Holm vid spakarna. Foto från 50-talets första hälft.
(Bilden finns med i ett ”Programhäfte” från 1956)


Parkrotundan

År 1951 totalförstördes serveringspaviljongen av en brand.


Serveringspaviljngen brinner! 1951 (Fotograf okänd)


De nya ”Parkrotundan” invigdes den 3 februari 1952. Rotundan uppläts

på dagarna för skolbarnsbespisning (elever från bl.a. Korsängsskolan) och Parkflygeln för barnträdgårdsverksamhet


Rotundaserveringen med nya golfbana till vänster

(Foto från 1952, Finns med i ett Programhäfte från 1953)


Golfbanan vid rotundaservering 1959 Rotundaserveringens springbrunn 1959


Rotundan. Foto från 1952. (Fotot finns med i ett ”Programhäfte” från 1953)

Tyroler Alpmusikanter

På 50-talet engagerades musiker från Österrike – Tyroler Alpmusikanter – som underhöll i Rotundan och på uteserveringen då vädret tillät.

Alpmusikanterna spelade i parken 1956, -57, -58 och 59. Om de spelade några år därefter är oklart.


Tiroler Ensemble 1956

Alpmusikanterna engagerades redan till parken säsongen 1956. I ett ”Programhäfte från 1957
står det skrivet ” … Det blir i likhet med förra säsongen, de glada Tyroler Alpmusikanter,
som kommer att bjuda charmerande och upslupen underhållning.”


Tyrolerorkester i Rotundan. OBS nytt estrad-tak (foto sent 50-tal)


Tyroleratmosfär. Bakom disken fr. vänster: L Wallén, Hellgren och Gösta Bergman (1956?)Vintermaskerad i Rotundan 1954.
Från vänster: Greta Bergman, Gösta Bergman, Rut Bergman, Erik Bergman.
I bakgrunden uppe till höger står Åke Larsson.

Nöjesanordningarna utökades fr.o.m. 1954


Spöktåg vid radiobilbanan 1957?


Fontänen och stora dansbanan. Foto från 1952.
(Fotot 62444 finns med i ett ”Programhäfte” från 1953)


Fontänen och stora dansbanan Foto från 1952
(Prersbyrå-bild med nära serienummer – 62444 - finns med i ett ”Programhäfte” från 1953)
Vattenfontän vid serveringen invigdes 1955.


Vattenfallet vid gammeldansbanan - Logen – invigdes 1956 (Foto från 1956)


Näckrosdammen (radiobilbanan i bakgrunden) (Foto från 1956)


Gösta Bergman inspekterar Karusell Virvelvinden. Stadsträdgården i bakgrunden. 1958
belysningsstolpar 1958


C. F. Thelander hälsar besökare välkomna till parken på uppfarten mellan entren
och Rotundan. Till höger (ej synlig) ligger vaktmästarvillan. Foto sent 50-tal


Parti av fontänen med nöjeshallarna i bakgrunden. Foto sent 50-tal


Rotundan . Foto sent 50-tal


Lilla fontänen vid Rotundaserveringen. Foto sent 50-tal


No Brothers – Populär dansorkester på 50-0ch 60-talet


Serveringen vid Rotundan, 1:a maj 1957? (Bilden finns i ett ”Programhäfte” från 1958)

 
Efter en takreparation helt nyligen har Parkrotundan fått kupo. (Troligen 1959)


Logen i sent 50-talet.
Dragspelsgubben står numera (2008) framför nybyggda flerfamiljshus där teatern stod.


Logen sent 50-tal.


Folkets park sent 50-tal. Gula byggnaden är Rotundaexpeditionen


Revy – Vi skjuter i Höjden (18 Maj 1958)


Maskeradkvällar

Den s.k. Folkmarken blev den verkliga kassapjäsen för Folkets park under
åren kring 1920. Folkmarken ägde rum i slutet av juli och början av augusti.
Sedan nöjesanordningarna på Viksängsgärdet stängts på kvällarna kom
människomassorna till Folkets park, som fylldes till bristningsgränsen

På 50 och 60-talet var det maskeradkvällarna som blev de stora träffarna i Folkets Park.
Märkligt nog så hölls de vid samma tidpunkt på säsongen som det var folkmark.

Maskeradteman:

1949 <Saknas uppgift i Programhäftet>

1950 Prismaskerad

1951 Prismaskerad med karneval

1952 Maskeradfest

1953 <Saknas uppgift i Programhäftet>

1954 Maskeraden

1955 Folkmarknad i Grönköping

1956 Maskeraden

1957 En kväll på Kapri

1958 Plas pigallè

1959 The Wild West

1960 Spexeo negro

1961 Maskeraden

1962 Maskeraden

1963 La Svegas


Maskerad 1956 Gunnar Ekman trumpet

Stockholmsvägen, Pilgatan och Tegnergatan


Stockholmsvägen-Pilgatan sedd från entrén. Gatan närmast är Tegnérgatan (1957)

Myggbo såg vid pilgatan som brann ned i början på 60-talet. Foto sent 50-tal
Huset på bilden till vänster låg mellan Tegnérgatan och parken. Entrén till
parken ligger strax till höger i bild. Teaterbyggnaden skymtar bakom träden.
Flickan med cykel är Kristina Björklund (f. Eriksson) som bodde i huset bakom. Foto från tidigt 50-tal.

Längst upp till vänster skymtar del av parken . Parkentréns tak (vitt) skymta högst upp
i bild där Tegnergatan svänger. Till höger om Tegnergatan ligger Nyggbo såg (Ängsgärdet).

De inlagda vita linjerna markerar planerad dragning av E18 motorväg. Den högra
dragningen är ganska korrekt. Den vänstra dragningen ligger nog
för mycket till vänster. Foto från sent 50-tal eller tidigt 60-tal.


Bildmaterial är sammanställt av HÅKAN BERGMAN Västerås samt KVICKSOUND


LÄNKAR:

Innehållsförteckning
VÄSTERÅS FOLKETS PARKS

STARTSIDAN

www.kvicksound.se