Damkör från 1940 talet
Socialdemokraterna
Kvinnoklubbens Sångkör
VÄSTERÅS
1940 talet

Dirigent: Eric Pettersson


Nr.8 och 9 i mitten (kören) fr.v. står Naëmi Svedberg och Hilda Johansson


Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Britt Bäcklund

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

Andra Körersom finns på KVICKSOUND

STARTSIDAN

www.kvicksound.se