Manskör från 1913 fram till 1930 talet
Sångarbröderna
FAGERSTA
1913-1930 talet


SÅNGARBRÖDERNA 1930
sittande fr.v. Edvin Eriksson, Gösta Sundkvist, Ragnar Eriksson, Anders Jakobsson, ....Sundin, Emil Carelius, Edvin Mellberg, Gustav Jansson
Alfred Grubb, Emil Sundkvist.
stående fr.v. Johan Bratt, Viktor Nyman, Axel Eriksson, ..... Nordkvist, ......Persson (förstärkning från Norberg) Severin Nyman, Sten Svensson,
A.V. Larsson, Karl Haeger, Birger Zander, Gunnar Pettersson, Josef Lindblom

(Namnen på körens medlemmar är ej upptagna i "Musikerförteckningen på Kvicksound")Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Svante Carlsson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila mig


LÄNKAR:

Andra Körer som finns på KVICKSOUND

STARTSIDAN

www.kvicksound.se