Sångkör från 1960 talet
PRO Kören
FAGERSTA
1960 talet

(Namnen på körens medlemmar är ej upptagna i "Musikerförteckningen på Kvicksound")
Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Svante Carlsson

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad musik och vill låta mig publicera det här, så maila migLÄNKAR:

Andra Körer som finns på KVICKSOUND

STARTSIDAN

www.kvicksound.se