Sångkör från 1940 talet
Fagersta Arbetarsångkör
FAGERSTA
1940 taletFAGERSTA ARBETARSÅNGKÖR 1943
1:sta raden fr.v. Albin Lindberg, Hjalmar Eriksson, Edvin Jonsson (körens ledare) Olle Franze´n, Erik Lindström, Karl-Axel Bergström, Tage Berg
2:dra raden fr.v. Yngve Larsson, Ragnar Svensson, Emil Sundkvist, Knut Jansson, Elov Eriksson,
Albin Pettersson, Evert Andersson, Oskar Hedlund, Runo Svensson
3:dje raden fr.v. Valdemar Vesterfors, Valfrid Bergman, Ingvar Larsson, Harry Hedkvist, Robert Stenström
(Namnen på körens medlemmar är ej upptagna i "Musikerförteckningen på Kvicksound")Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Svante Carlsson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad körmusik och vill låta mig publicera det här, så maila migLÄNKAR:

Andra Körer som finns på KVICKSOUND

STARTSIDAN

www.kvicksound.se