Fagersta
Arbetarsångkör
FAGERSTA
1940 taletFAGERSTA ARBETARSÅNGKÖR 1943
1:sta raden fr.v. Albin Lindberg, Hjalmar Eriksson, Edvin Jonsson (körens ledare) Olle Franze´n, Erik Lindström, Karl-Axel Bergström, Tage Berg
2:dra raden fr.v. Yngve Larsson, Ragnar Svensson, Emil Sundkvist, Knut Jansson, Elov Eriksson,
Albin Pettersson, Evert Andersson, Oskar Hedlund, Runo Svensson
3:dje raden fr.v. Valdemar Vesterfors, Valfrid Bergman, Ingvar Larsson, Harry Hedkvist, Robert Stenström
(Namnen på körens medlemmar är ej upptagna i "Musikerförteckningen på Kvicksound")

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Svante Carlsson,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad körmusik och vill låta mig publicera det här, så maila mig

KVICKSOUND finns även på facebook
Vi som gillar KVICKSOUND (orkestrar från mälardalen 1920-1980 talet)

LÄNKAR:

Andra Körer som finns på KVICKSOUND

STARTSIDAN

www.kvicksound.se