Schlagerkör från 1960 talet

VÄSTERÅS
1960 talet

MEDLEMMAR som deltagit i kören

Bengtsson Agneta
Bohlin Maj

Carlsson Björn
Carlsson Jan

Johansson Gunilla
Johansson Sonja
Jonasson Gunnar
Josephson Sven
Juhlin Tommy
Kuitenen Marja-Liisa
Kungsman Ingemar

Larsson Margaretha
Lindroth Monica

Pettersson Siv
Stenberg Leif
Swege Thorulf
Söderberg Harriet

Torsell Margareta

Widgren Åke

Öqvist Inger
Öslöf Bengt
Öslöf Britt


VF den 20 maj 1961Tre notblad utskrivna av Bengt Öslöf för sin kör

Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Bengt Öslöf, Thore Hallingström, Torbjörn Lindstedt, Åke Widgren,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad körmusik och vill låta mig publicera det här, så maila migLÄNKAR:

Andra Körer som finns på KVICKSOUND , Bengt Öslöfs Översikt

STARTSIDAN


www.kvicksound.se