Sångkör från 1940 till 1980 talet
ASEA Kören
VÄSTERÅS
1947 - 1980 talet

ASEA-kören under ledning av Björn Skärfstad 1972

ASEA-Körens Historia

ASEA-kören bildades i september 1947. Initiativet att bilda kören togs av musikdirektör
Axel Melander som var musiklärare vid Läroverket. Han var även vid det tillfället ledare av
ASEA-orkestern. Vid starten var det sju-åtta sångglada körmedlemmar.
Till att börja med framträdde man i mindre skala för företagets anställda.

Mycket snart kunde man räkna in omkring 35 medlemmar i kören. Man kände sig nu mogen
att ge offentliga konserter. Den första konserten utanför ASEA ägde rum i Västerås Idrottshall
med den kände sångartisten, på den tiden, Lasse Dahlqvist som solist.

Redan två år efter starten tog man sig an operetten Fågelhandlaren med den unge
Västeråssonen Olof Thunberg som regissör. Från början planerade man genomföra tre-fyra
föreställningar men kören gjorde en sådan succé att det blev totalt tjugoen stycken fullsatta
föreställningar, bl.a. tre föreställningar på Oskarsteatern i Stockholm.

1971 övertog Björn Skärfstad dirigentskapet. Nu infördes en del nyheter i körens arbete.
Hösten 1972 anordnades det första körinternatet. Det har därefter blivit en viktig del i
körens utveckling att varje år arbeta med ny repertoar under ett intensivt veckoslut.
Vid flera tillfällen har någon körpedagog engagerats.


Reportage i Avesta-tidningen och DalaDemokratenVÄSTERÅS MUSIKDAGARS PROGRAM 1980VÄSTERÅS MUSIKDAGARS PROGRAM 1981
VÄSTERÅS MUSIKDAGARS PROGRAM 1982
VÄSTERÅS MUSIKDAGARS PROGRAM 1984
Bidragit med underlag och godkännande av publicering:
Lars Melin, Benny Jannerbrink, Jan-Erik Kling,

Om du har tidningsutklipp, foton, bilder eller eventuell inspelad körmusik och vill låta mig publicera det här, så maila migLÄNKAR:

Andra Körer som finns på KVICKSOUND

STARTSIDAN

www.kvicksound.se